Krav til lufttrafiksikkerhed

ATEX - er derfor et EU-direktiv. Den definerer de væsentlige krav, som ethvert produkt skal stille, beregnet til placering i rum, der er eksplosivt. Detaljerede krav er inkluderet i reglerne, der er knyttet til den aktuelle information. Og krav, der hverken er reguleret af et direktiv eller standarder, kan være formålet med interne regler, der er gældende i fremtidige medlemsstater.

procedureForordninger kan heller ikke være forskellige med information, derudover er de ikke tilstrækkelige til at hæve dens krav. Fordi ATEX-direktiv 94/9 / EF tvinger os til CE-mærkning. Således måtte ethvert "ATEX" -produkt, der var markeret med Ex-symbolet, oprindeligt markeres med CE-mærket af producenten. Derudover gennemgå proceduren, eller der er en passende procedure med obligatorisk deltagelse fra en "tredjepart", hvis fabrikanten brugte et andet modul end modul A.

https://start-detox5600.eu/dk/

Enhed af reglerDa de heterogene bestemmelser om sikkerhed i EU-regionernes muligheder var meget begrænsede i den direkte varestrømning mellem medlemslandene, blev det besluttet at harmonisere disse bestemmelser. Med hensyn til succes med enheder, der blev brugt til positioner i potentielt eksplosive områder, annoncerede Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union den 23. marts 1994 direktiv 94/9 / EF ATEX, der blev operationelt 1. juli 2003. Direktiv 1999/92 / EF ATEX137 blev også indført - hvilket også blev henvist til ATEX-BRUGERE. Det vedrørte små krav til arbejdssikkerhed i arbejdsrum, hvor vi kan nå en eksplosiv atmosfære.Det første direktiv blev implementeret nu i 2003. Det andet direktiv blev ordineret af ministeriet for økonomi, kunst og social form den 29. maj 2003 og fungerede fra den 25. juli 2003. Den 31. oktober 2010 ændrede en anden ordinering af økonomiministeren den 8. juli 2010 vedrørende små krav til tillid og erhvervshygiejne, der er forbundet med udsigten til at møde en eksplosiv atmosfære på baggrund af arbejdet, som erstattede forordningen fra 2003.