Oversaettelse af dokumenter kontrakt for specifikt arbejde

Atex-direktivet er en forordning udstedt af Den Europæiske Union, der angiver kravene til produkter, maskiner, der anvendes senere i eksplosionsfarlig atmosfære. ATEX-direktivet forpligter hver fabrikant fordi sådan et kamera til at købe det relevante certifikat bekræfter overensstemmelsen af teknisk dokumentation og produkt udseende med strenge sikkerhedskrav i forbindelse med produkterne.

Direktivet definerer forskellige tegn afhængigt af udstyrets art og den måde, hvorpå den anvendes senere. En vigtig situation er bestemmelsen af den relevante klassificering af eksplosionsfarlige zoner. Behandlingen udføres af et specialfirma, som er loven inden for rammerne af udstedelse af certifikater for overensstemmelse med materialer med atex.

Atex-direktivet omfatter også klassificering af grupper af egnede eksplosionssikre anordninger, der er ansvarlige for at beskytte udstyret mod eksplosion og medarbejdere mod skadelige skader sammen med muligheden for tab af liv.

Kun få mærker i Polen har ret til udtalelser og inspicere varerne og udstede ham et certifikat for overensstemmelse med reglen atex. Enhver, der vil tage det nødvendige beskyttelsesudstyr før udbruddet, eller som er værdifulde til brug i rum, som er i fare for eksplosion, skal først og fremmest fokusere på studiet af mennesker, varer, eller har de pågældende beviser i overensstemmelse med ATEX.

Over hver og alle, der producerer udstyr til sådanne projekter skal opnå et sådant dokument, fordi det er, ifølge de oplysninger der er nødvendige for salg af sådanne produkter. Gennem brug af strenge standarder og kompetent udvalg af virksomheder, der vil være i stand til at komme op senere give udtalelser, ATEX-direktiv indførte behovet for større opmærksomhed på produktet, som senere vil blive brugt i områder sårbare over for ulykker i forbindelse med mulige eksplosioner. Samme undtagelsesvis bør være en garanti for, at vil øge sikkerheden i mange miljøer, og den komfort, som samme ændring. Det kan påvirke kun til gavn for væksten af sådanne virksomheder, og udvikling, når arbejderne selv, for i alt blandes ind målbare fordele.