Risikovurdering af ammoniak

Direktiv 94/9 / EF (ATEX er et normativt fragment, som også gælder for enheder såvel som beskyttelsessystemer. Disse dataapparater er hovedsagelig til behandling i metan- og kulstøveksplosionszoner. Disse oplysninger er materialet fra Europa-Parlamentet og Rådet den 23. marts 1994.

Men i sit eget retssystem blev det opført på platformen for økonomiministers ordinance af 22.12.2005. OJ Nr. 263, vare 2203 Hovedformålet med princippet er først og fremmest at tilnærme medlemsstaternes lovgivning, der er rettet mod enheder og beskyttelsessystemer af data til forbrug i afstande, der er udsat for eksplosion, kun methan eller mere kulstøv. Direktivet finder dog anvendelse på både udstyr og beskyttelsessystemer, der tages i brug i eksplosionsfarlige områder. Samtidig skal det bemærkes, at informationen samtidig vedrører sikkerheds-, kontrol- og reguleringsenheder. Disse retter er beregnet til brug uden for de diskuterede zoner, og som handler om sikker drift af værktøjer og beskyttelsesmetoder til jorden i områder med eksplosionsrisiko.Der er undtagelser fra ATEX-direktivet. Den pågældende afgrøde er ikke forbundet med bl.a. medicinsk udstyr, der anvendes i den medicinske baggrund. Det anvendes ikke til udstyr til husholdningsbrug, personlige værnemidler, skibe, transportudstyr.Denne retsakt i Den Europæiske Union har særlige krav, som er taget i individuelle standarder. Desuden klassificeres det eksplosive kugler, der er påkrævet i bilag nr.. Også til 1999/92 / EF ATEX137 dateret 16/12/1999 "På små krav øger arbejdstagernes sikkerhed og sundhed potentielt udsat ved læsning i områder med eksplosivt indhold".Apparater og beskyttelsesstiler kan være andre direktiver om andre aspekter, og som desuden giver mulighed for at anbringe CE-mærket på det. Dette mærke skal være tilgængeligt, enkelt og uforgængeligt.Det nuværende direktiv erstattes af det nye ATEX-princip 2014/34 / EU. Det vil ske den 20. april 2016.